Арюухан залуу

Switch to English sign арюухан залуу. Здесь тексты слов арюухан залуу бурятских песен. В будущем список будет пополняться. Можете добавлять сами, свои тексты. Если что-то нужно, можете оставить заявку. Постараемся найти, или кто-то из друзей поможет. Дулма Сунрапова Мунгэн hарын туяагаар, Мунхэ наранай элшээр, Мушэн шэнгеэр hаргаhан - минии хусэл, Ходол бодол hанаандамни, Хааяахан зуудэндэмни, Хамаг наhанайм зорилгомни

арюухан залуу

Добавил: conttemnutr
Размер: 19.45 Mb
Скачали:23608
Формат:ZIP архив

СКАЧАТЬ АРЮУХАН ЗАЛУУ

Слова и текст песни Ринчин Бурхиев Дангинамни предоставлены сайтом Megalyrics. Текст Ринчин Бурхиев Дангинамни найден в открытых источниках или добавлен нашими пользователями. Арюухан залуу и размещение перевода возможно исключиетльно при указании ссылки на megalyrics. Слушать онлайн Ринчин Бурхиев Дангинамни на Megalyrics — легко и просто. Просто нажмите кнопку play вверху арюухан залуу. Чтобы добавить в плейлист, нажмите на плюс около кнопки плей.


Светлана Санжитова Текст песни "Ерэхэ убэл" Исполнитель песни:

СКАЧАТЬ АРЮУХАН ЗАЛУУ

Зугнэл хубитай ябаха, Зубхэн мурыем нээгыт даа. Альган дээрээ тэнжээhэн, Сэдьхэлым арюудхаhан, Сагаан hайхан hанаатай Ори ганса эжымни. Юумэн бухэн нэгэл арюухан залуу, Юрын байдал баhал удхатай. Обзор Профиль Видео Афиша Исполнители. Уурэй мунгэн толониие, Эжым шэмэг болгоhой. Текст Ринчин Бурхиев Дангинамни найден в открытых источниках или добавлен нашими пользователями.

Edited by an administrator, Sep 2, арюухан залуу 2: Светлана Сурганова и Мария Максакова.арюухан залуу

Светлана Сурганова и Мария Максакова. Шиигтэй зоолэн газарhаа Шэнэхэн сэсэг ургаалдаа Шимнии намдаа сэбэрхэн Бишни шамдаа дурлахаб. Пожалуйста текст песни Наранай домог.


СКАЧАТЬ АРЮУХАН ЗАЛУУ БЕСПЛАТНО

арюухан залуу

Энхэргэн, арюухан дураяа, Эжэлхэн гансам, гамнаарай. Слова и текст песни Ринчин Бурхиев Дангинамни предоставлены сайтом Megalyrics. В правой части страницы арюухан залуу клип, а также код для вставки в блог.АРЮУХАН ЗАЛУУ

арюухан залуу

Басаган хунэй нэрые, Эжым намда бэлэглээ. Басаган хунэй нэрые, Ходол ургэн ябаhай. Сэсэг мэтэ сэлмэгхэн эхин дураа сахин, Сэдьхэл дуурэн жаргалтай ажа hуубал hайн! Аглаг алтан дэлхэйдэ, Эжын нэрэ арюухан залуу лэ. Моя Кровь Течет В Тебе. Уурэй мунгэн толониие, Эжым шэмэг болгоhой.АРЮУХАН ЗАЛУУ СКАЧАТЬ
арюухан залуу


Подскажите пожалуйста люди добрые, тексты песен: Хубшын горход халяад, Хурьhэн дээгуур билтарна. Дангина Арюухан залуу наhандаа Амраг наhандаа дурлажа Адарhаа ундалhан ногоондоол Алтан дэлхэйдээр hалбарышдаа Дабталга:


Арюухан залуу